مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار

مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار

مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار

به این مطلب امتیاز بدهید


یو پی اس یا وسیله ذخیره دائم جریام برق اساسا وسیله ای الکتریکی برای ذخیره برق در مدارها است. این مدار هر شکلی که داشته باشد برای آن یک یو پی اس قابل استفاده است. خود یو پی اس نیز دارای سه نوع مدار است. مدار آفلاین، اینتراکتیو و آنلاین. عمده مدارهایی که یو پی اس برای آنها استفاه میشود مدارهایی اند که یک سر آن برق شهر است و سر دیگر آن مصرف کننده ها هستند. البته لزوما مدار مبدا برق شهر نیست.

UPS Diagram مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری

مبدا مدار میتواند ژنراتور و یا سیستم برق خورشیدی و … باشد. یو پی اس ها همیشه بصورت سری در این مدارها قرار میگیرند چون در واقع یوپی اس یک کلید هوشمند بین منبع ولتاژ برق شهر و منبع ولتاژ برق باتری است. همه انواع یوی پی اس ها دارای این خواص هستند ولی بهترین حفاظت را در برابر نوسانات یا قطع برق انواع با مدار آنلاین فراهم میکند. در صورتی که یو پی اس دارای بیش از یک باتری باشد و یا از دو یا چند دستگاه یو پی اس استفاده شود. بهتر است خود یو پی اسها بصورت موازی با هم در مدار قرار گیرند تا بیشترین توان را از آنها دریافت بداریم.

ups 1 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری

نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار

یو پی اس بطور عادی به هنگام نصب به برق شهر وصل می شود و جریان را از طریق یک مدار بای پس مستقیما به مصرف کننده انتقال میدهد. به محض دریافت نوسانات برق و یا قطع برق ، یک کلید رله اتوماتیک جریان را از مدار شهر قطع و باتری را به مصرف کننده وصل میکند.

دسترسی سریع به یو پی اس ها

 • ups eximpower a series 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری
 • ups eximpower d 6 20kva series 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری
 • ups eximpower dp series 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری
 • 6 fm 7 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری
 • narada rex 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری
 • narada gpg 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری
 • narada agm gel 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری
 • mge galaxy 7000 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری
 • mge galaxy 3500 1 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری
 • mge galaxy 5000 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری
 • DC ups2 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری
 • charger double 1 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری
 • charger 1 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری
 • telecom inverter 1 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری
 • industrial inverter 4 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری
 • zte 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری
 • avio 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری
 • stbaris 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری
 • exstbl1 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری
 • stbomega 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری
 • narada 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری
 • power2 1 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری
 • power1 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری
 • cript 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری
 • 800pt 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری
 • ex830 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری
 • ex1030kpt1 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری
 • livid1 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری
 • 1030pt 54x54 مدار یو پی اس و نحوه قرار گرفتن یو پی اس در مدار | یو پی اس | باتری

دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاه خود را در مورد این مطلب ثبت کنید